Doświadczenie podmiotu trzeciego – czy można je wykorzystać dla uzyskania większej punktacji w rankingu wykonawców.

Zamawiający organizując przetarg ograniczony zgodnie z art.51 pzp ma obowiązek zaprosić do składania ofert wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu wynikające z art.22ust.1 i art.24pzp w liczbie wskazanej w ogłoszeniu. Jeżeli oferty złoży mniejsza ilość Wykonawców Zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli oferty złoży większa ilość wykonawców niż przewidziano w ogłoszeniu … Czytaj dalej Doświadczenie podmiotu trzeciego – czy można je wykorzystać dla uzyskania większej punktacji w rankingu wykonawców.