Klauzule umowne w zamówieniach publicznych

W zamówieniach publicznych znajdują zastosowanie klauzule umowne zarówno wykształcone w praktyce kontraktowej, jak i specyficzne dla zobowiązań między wykonawcą a zamawiającym. Można wymienić następujące rodzaje klauzul adaptacyjnych : 1. Klauzule umowne : zawarte bezpośrednio w umowie o zamówienie publiczne – na zasadzie swobody umów, zgodnie z art. 3531 KC24 z zastrzeżeniem art. 36 ust. 1 pkt 16 i art. 144 ust. 1pzp W tym: a/fakultatywne– dopuszczalne … Czytaj dalej Klauzule umowne w zamówieniach publicznych