Odrzucenie odwołania wniesionego po terminie.

Zgodnie z art. 189ust.2pkt.3 ustawy prawo zamówień publicznych Krajowa izba Odwoławcza odrzuca odwołania po upływie ustawowego terminu. Nie budzi wątpliwości  konieczność odrzucenia odwołania, które  wpływa do KIO po terminie i  dotyczy czynności pierwszorazowej  np. ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty. Sprawa się komplikuje gdy odwołanie zostaje złożone … Czytaj dalej Odrzucenie odwołania wniesionego po terminie.