• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Udział pomiotu trzeciego użyczającego wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia.

Wykładnia literalna art. 22ust.1, art.26ust.2a i art.26ust.2b.art.23 prawa zamówień publicznych prowadzi  do wniosku, iż wykonawca  wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu  może to zrobić na trzy sposoby: a/ samodzielnie b/  w formie konsorcjum wykonawców, c/ wspomaga się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału osobowego i finansowego.
W tym ostatnim przypadku wykonawca nie musi dysponować potencjałem podmiotu trzeciego  na dzień składania ofert co jest wyjątkiem od treści art. 26 ust.2a.

Facebooktwitter
czytaj dalej

„Skarga na wyrok KIO a realna możliwość jej wniesienia”

Prawo zamówień publicznych co prawda przewiduje taką instytucję jak skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  ale czy w świetle przepisów regulujących wysokość wpisu od skargi  nie jest  stała się ona fikcją?
Zachęcam do dyskusji bowiem polskie prawo zamówień publicznych nie wiedzieć czego zawiera martwe  przepisy co sprawia, iż Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego faktycznie mogą kwestionować niesłuszną decyzję Zamawiającego tylko poprzez wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, której wyroki pozostawiają wiele do życzenia.

Facebooktwitter
czytaj dalej