Weryfikacja podmiotowa Wykonawców po nowelizacji

Według projektu prawa zamówień publicznych, który jeszcze nie obowiązuje, choć od 18.04.2016r. powinien w najbliższej przyszłości można spodziewać się następujących zmian w zakresie weryfikacji podmiotowej Wykonawców. I.Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z powodów wskazanych w ustawie; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, … Czytaj dalej Weryfikacja podmiotowa Wykonawców po nowelizacji