Nowe rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP

W dniu 4.12.2012r. w Dzienniku Ustaw RP ukazały się: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Poz. 1360).

W dniu 7.12.2012r. w Dzienniku Ustaw RP ukaząło się : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Poz. 1372).
Wszystkie ww rozporządzenia wchodzą w życie  z dniem 20.02.2003r.

Poniżej tekst jednolity znowelizowanego prawa zamówień publicznych http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2329