Szkolenie na mediatora

Podstawowe szkolenie na mediatora zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów /ADR/ przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

Uczestnicy otrzymają certyfikat Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy uprawniający do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Grupy: max 12 osobowe, 40 godzin.

Program: przebieg postępowania i zasady mediacji, rola mediatora i zasady etyki zawodowej, zastosowanie mediacji i standardy prowadzenia, konflikt: mechanizmy powstawania, procedury rozwiązywania, elementy negocjacji, trening umiejętności praktycznych w postępowaniu mediacyjnym, prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych.

Przewidywany terminy szkolenia:
5,6.04.2014 godz.,
17,18.05.2014r. godz. 9.00-19.00

Cena szkolenia: 1000zł.+vat/ , w przypadku zgłoszenia i wpłaty na co najmniej 7 dni przed szkoleniem – 850zł. +vat.

Szczegóły: www.oirp.bydgoszcz.pl