Rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanego prawa zamówień publicznych

21.02.2013r. A jednak mamy rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanego prawa zamówień publicznych, w tym najbardziej oczekiwane w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Rozporządzenie z 19.02.2013r. weszło w życie w dniu następnym.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6570