Sejm uchwalił zmianę ustawy

7.02.2014 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy przesądzającą o podwyższeniu progu do 30 000 euro poniżej którego nie ma obowiązku stosowania ustawy.