Uchwalenie prawa zamówień publicznych

W dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A.

Marszałek Sejmu skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie.

Poniżej linki do druków sejmowych:

 

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B5E8EBF7E363F4F1C1257FB000289263/%24File/489.pdf

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/96D48B8ADF4A1AEAC1257FB1004820FD/%24File/489-A.pdf