Wyrok Trybunału Sprawiedliwości sygn.akt C 465/n

Uwaga! W dniu 13.12.2012r. zapadł wyrok Trybunału  Sprawiedliwości sygn.akt C 465/n uznający przepis art.24ust.1pkt.1a pzp zezwalający na wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego z kórym wcześniej rozwiązano umowę  za niezgodny z dyrektwywą unijną.