Zostań mediatorem -nowe szkolenie już w marcu

Już od marca rusza kolejny cykl szkolenia  „Zostań  mediatorem” organizowany przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W związku z rozwijającą się instytucją mediacji, rosnącym zapotrzebowaniem na mediatorów a także  ogromną przydatnością  umiejętności nabytych na szkoleniu w życiu codziennym serdecznie zapraszam na szkolenie wszystkich zainteresowanych.

Cel szkolenia:
• przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej
i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji;
• pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji;
• nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia –
• pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, socjologowie, psycholodzy;
• radcowie prawni, aplikanci radcowscy, adwokaci, aplikanci adwokaccy;
• menadżerowi, konsultanci, pracownicy działów HR;
• absolwenci studiów lub studentów wyżej wymienionych;
• wszyscy chętni i zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Szczegóły pod linkiem :http://om.oirp.http://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem-szkolenie-z-mediacji/