Prawo zamówień publicznych -szkolenie OIRP

http://www.oirpwarszawa.pl/prawo-zamowien-publicznych-aspekty-praktyczne-oraz-najnowsze-orzecznictwo-kio-i-sadow-powszechnych-szkolenie-27-10-2015/