Klauzule społeczne

Począwszy od 19.10.2014r. obowiązuje znowelizowane prawo zamówień publicznych przewidujące możliwość uwzglęniania tzw. klauzul społecznych,dzięki którym pracownicy zostaną zatrudnieni u wykonawcy na etatach.
Jak donosi Rzeczpospolita / 27.02.2015r./ do tej pory tylko nieliczne instytucje centralne korzystają z nowych możliwości. Klauzule społeczne przewidują w swoich postępowaniach Kancelaria Prezydenta RP, MInisterstwo Środowiska, MPiPS.
Zabawne,że Sejm, który uchwalił powyższą nowelizację, nie widzi potrzeby stosowania wymogu zatrudniania na umowę o pracę w takich przypadkach, gdzie byłoby to wskazane – przetarg na utrzymanie zieleni wokół Sejmu.
Wykorzystanie nowych przepisów nie jest duże ,więc przydałby się dobry przyład.