Podpisanie ustawy przez Prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  6.11.2012r. podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa  ta wejdzie w życie w terminie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.