Projekt ustawy pzp

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016r. został skierowany do uzgodnień i
konsultacji. Termin na wnoszenie uwag upływa 2 lutego 2016r. Uwagi można zgłaszać na adres : maja.janicka@mg.gov.pl lub malgorzata.gapska@mg.gov.pl.

http://uzp.bip.gov.pl/projekty-ustaw/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-19-01-2016-r-zostal-skierowany-do-uzgodnien-i-konsultacji.html