Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane.