Ustawa z 8.11.13r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ustawa z 8.11.13r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych czeka na podpis Prezydenta RP .
Jest to projekt rządowy wniesiony do laski marszałkowskiej w dniu 28 lutego 2013 r., który został przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Uchwalony przez Sejm w dniu 8.11.2013r. z 3 poprawkami Senatu i przekazany do podpisu Prezydenta 12.11.13r.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2748