Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów- e Katalogi

To przygotowywany przez UZP nowatorski projekt udzielania zamówień publicznych poniżej progu bagatelności – 30 tys. zł.

Ideę działania platformy można przyrównać do Allegro: firmy będą umieszczać oferty w przygotowanych wcześniej przez administratora portalu katalogach. Zamawiający, który chce coś kupić, wyszukuje interesującą go ofertę i zdejmuje dany produkt z wirtualnej półki,  W jednym miejscu  będą mogły się spotkać potrzeby wszystkich zamawiających z całego kraju z ofertami także rozproszonych w różnych miejscach przedsiębiorców. Jeśli Zamawiający nie znajdzie w katalogach produktu jakiego szuka, będzie mógł zadać pytanie ofertowe z własnymi wymaganiami i czekać za zindywidualizowane propozycje przedsiębiorców. Na platformie  nie został zaimplementowany automatyczny mechanizm wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór najlepszej leży po stronie zamawiającego i jest w pełni zależny od wstępnie przyjętych kryteriów oceny i wewnętrznych procedur udzielania zamówień poniżej progu.

Czas uruchomienia platformy to prawdopodobnie jesień tego roku. Początkowo będzie można na niej kupować materiały biurowe i meble, z czasem  asortyment ma zostać rozszerzony o następne grupy produktów. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka.

Platforma e_katalogi  ma odwrócić tradycyjny model. Tu pierwszy krok, przynajmniej przy standardowych produktach, należeć będzie do wykonawców. To oni będą musieli umieścić na portalu swoje oferty, żeby zamawiający mogli je znaleźć.

 UZP adresuje swój projekt głównie do miko, małych i średnich przedsiębiorców. Umieszczając oferty w e-Katalogach staną się widoczni dla zamawiających w całym kraju bez żadnych kosztów.Ten innowacyjny projekt ma przyczynić się  do  oszczędzenia 98 % czasie 97% kosztów związanych z prowadzeniem postępowania przez Zamawiających.

Facebooktwitter