Oferta wspólna a zmowa przetargowa

Złożenie oferty wspólnej , gdy poszczególne podmioty mogą złożyć oferty samodzielnie z realną szansą wygrania przetargu będzie naruszeniem prawa- tak uznał Są Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 8.06.2016r. VIACa 651/15.

“Jeśli bowiem dane podmioty mogą konkurować ze sobą, a nie robią tego ze względu na zawiązane przez sobie konsorcjum, doszło do wyeliminowania konkurencji między nimi- ze szkodą dla zamawiającego”.

Pogląd ten formułowany jest od kilku lat przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także jest obecny w polskiej doktrynie i wielu państwach Unii Europejskiej.

W grudniu 2012 UOKiK wydał decyzję, w której właśnie możliwość samodzielnego startu w przetargu była kluczowym argumentem świadczącym o antykonkurencyjnym charakterze konsorcjum zawiązanego przez dwie firmy w przetargu na wywóz odpadów . Zdaniem UOKiK dwie duże spółki,zamiast rywalizować celowo złożyły wspólną ofertę, by ostatecznie podzielić rynek między siebie.

” W sytuacji,gdy konsorcjanci mogli wystąpić mogli wystąpić samodzielnie o pozyskanie zamówienia, uznać należy, że porozumienie zawarte w formie umowy konsorcjum narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów “.

Niemniej orzecznictwo SA w Warszawie jest pierwszym, w którym podkreślono potrzebę patrzenia na konsorcjum przez pryzmat zdolności do samodzielnego startu w przetargu jego członków.

Okoliczność ta winna brać po uwagę przez przedsiębiorców chcących złożyć ofertę wspólną.  Warto jednak analizować każdy przypadek oddzielnie, gdyż treści wynikające z powyższego wyroku sądu nie mogą być stosowane automatycznie.

https://www.zamowienia-publiczne.net/zmowa-przetargowa-podstawie-poszlak/

Zmowa przetargowa

Facebooktwitter