Aktualności

Nowe rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP

W dniu 4.12.2012r. w Dzienniku Ustaw RP ukazały się: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Poz. 1360).

W dniu 7.12.2012r. w Dzienniku Ustaw RP ukaząło się : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Poz. 1372).
Wszystkie ww rozporządzenia wchodzą w życie  z dniem 20.02.2003r.

Poniżej tekst jednolity znowelizowanego prawa zamówień publicznych http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2329

czytaj dalej

Publikacja w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

W dniu 19 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Pozycja 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej tj. w dniu 20 lutego 2013 r.

czytaj dalej

Podpisanie ustawy przez Prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  6.11.2012r. podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa  ta wejdzie w życie w terminie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj dalej

Uchwalenie ustawy przez Sejm.

W dniu 12 października 2012 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usług.

czytaj dalej

4 października 2012 – zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 4 października 2012 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził zmianę dotyczącą  prowadzenia do treści art. 22 Prawa zamówień publicznych (Pzp) – ust. 5, który zrywa z obecnie przeprowadzaną oceną zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego dokonywaną wyłącznie na  odstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami bez uwzględnienia przykładów nie wywiązywania się należycie z dotychczasowych zobowiązań.

czytaj dalej

Znowelizowany art.24 ustawy prawo zamówień publicznych

Od  dnia 21 lipca 2012 r. obowiązuje znowelizowany art.24 ustawy prawo zamówień publicznych. Poszerzono przesłanki wykluczenia wykonawców poprzez dodatnie punktu 10 i 11 w art.24 ust.1.

czytaj dalej

8 maja 2012 – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W  dniu 8 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

czytaj dalej